Selamat datang ke Poboya Sulawesei Tengah. Disini terdapat sebuah lombong emas yang dijalankan secara haram oleh penduduk setempat. Demi se…

Started by ajemie